Jeremia 28:4

Och Jekonja, Jojakims son, Juda konung, och alla fångar ifrån Juda, som hava kommit till Babel, skall jag föra tillbaka till denna plats, säger HERREN; ty jag skall sönderbryta den babyloniske konungens ok.»


וְאֶת   יְכָנְיָה   בֶן   יְהוֹיָקִים   מֶלֶךְ   יְהוּדָה   וְאֶת   כָּל   גָּלוּת   יְהוּדָה   הַבָּאִים   בָּבֶלָה   אֲנִי   מֵשִׁיב   אֶל   הַמָּקוֹם   הַזֶּה   נְאֻם   יְהוָה   כִּי   אֶשְׁבֹּר   אֶת   עֹל   מֶלֶךְ   בָּבֶל  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
and
obj.
link
HC/To
3204
יְכָנְיָ֣ה Jekonja Jeconiah HNpm
1121a
9014
בֶן
־
son son
link
HNcbsc
3079
יְהוֹיָקִ֣ים Jojakim Jehoiakim HNpm
4428
9014
מֶֽלֶךְ
־
kung king
link
HNcbsc
3063
יְ֠הוּדָה Juda Judah HNpl
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
and
obj.
link
HC/To
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
1546
גָּל֨וּת fångenskap captivity HNcfsc
3063
יְהוּדָ֜ה Juda Judah HNpl
9009
0935
הַ
בָּאִ֣ים
[best. form]
att komma, föra fram
the
to come (in)
HTd/Vqrmpa
0894
9011
בָּבֶ֗לָ
ה
Babel Babel
to
HNpl/Sd
0589
אֲנִ֥י jag I HPp1bs
7725
מֵשִׁ֛יב to return HVhrmsa
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
9009
4725
הַ
מָּק֥וֹם
[best. form]
plats
the
standing place
HTd/Ncbsa
9009
2088
הַ
זֶּ֖ה
[best. form]
Detta
the
this
HTd/Tm
5002
9014
נְאֻם
־
förkunnar, proklamerar, deklarerar utterance
link
HNcbsc
3068
יְהוָ֑ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
3588a
כִּ֣י för for HTc
7665
אֶשְׁבֹּ֔ר to break HVqi1cs
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
5923
עֹ֖ל yoke HNcbsc
4428
מֶ֥לֶךְ kung king HNcbsc
0894
9016
בָּבֶֽל
׃
Babel Babel
verseEnd
HNpl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.