Jeremia 28:13

»Gå åstad och säg till Hananja: Så säger HERREN: Ett ok av trä har du brutit sönder, men i dess ställe har du skaffat ett ok av järn.


הָלוֹךְ   וְאָמַרְתָּ   אֶל   חֲנַנְיָה   לֵאמֹר   כֹּה   אָמַר   יְהוָה   מוֹטֹת   עֵץ   שָׁבָרְתָּ   וְעָשִׂיתָ   תַחְתֵּיהֶן   מֹטוֹת   בַּרְזֶל  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
1980
הָלוֹךְ֩ to go HVqaa
9001
0559
וְ
אָמַרְתָּ֨
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqq2ms
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
2608a
חֲנַנְיָ֜ה Hananja Hananiah HNpm
9005
0559
לֵ
אמֹ֗ר
till, för
säga, tala
to
to say
HR/Vqcc
3541
כֹּ֚ה således thus HD
0559
אָמַ֣ר säga, tala to say HVqp3ms
3068
יְהוָ֔ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
4133
מוֹטֹ֥ת ok yoke HNcfpc
6086
עֵ֖ץ tree HNcbsa
7665
שָׁבָ֑רְתָּ to break HVqp2ms
9001
6213a
וְ
עָשִׂ֥יתָ
och
göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter
seq
to make
Hc/Vqq2ms
8478
9039
תַחְתֵּי
הֶ֖ן
underneath
them
HNcmpc/Sp3fp
4133
מֹט֥וֹת ok yoke HNcfpc
1270
9016
בַּרְזֶֽל
׃
järn iron
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.