Jeremia 28:11

Och Hananja sade i allt folkets närvaro: »Så säger HERREN: Just så skall jag inom två års tid bryta sönder den babyloniske konungen Nebukadnessars ok och taga det från alla folkens hals.» Men profeten Jeremia gick sin väg.


וַיֹּאמֶר   חֲנַנְיָה   לְעֵינֵי   כָל   הָעָם   לֵאמֹר   כֹּה   אָמַר   יְהוָה   כָּכָה   אֶשְׁבֹּר   אֶת   עֹל   נְבֻכַדְנֶאצַּר   מֶלֶךְ   בָּבֶל   בְּעוֹד   שְׁנָתַיִם   יָמִים   מֵעַל   צַוַּאר   כָּל   הַגּוֹיִם   וַיֵּלֶךְ   יִרְמְיָה   הַנָּבִיא   לְדַרְכּוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֣אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
2608a
חֲנַנְיָה֩ Hananja Hananiah HNpm
9005
5869a
לְ
עֵינֵ֨י
till, för
to
eye
HR/Ncbdc
3605
9014
כָל
־
allt all
link
HNcbsc
9009
5971a
הָ
עָ֜ם
[best. form]
the
people
HTd/Ncbsa
9005
0559
לֵ
אמֹ֗ר
till, för
säga, tala
to
to say
HR/Vqcc
3541
כֹּה֮ således thus HD
0559
אָמַ֣ר säga, tala to say HVqp3ms
3068
יְהוָה֒ JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
3602
כָּ֣כָה således thus HD
7665
אֶשְׁבֹּ֞ר to break HVqi1cs
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
5923
9015
עֹ֣ל
׀
yoke
separate
HNcbsc
5019
נְבֻֽכַדְנֶאצַּ֣ר Nebukadnessar Nebuchadrezzar HNpm
4428
9014
מֶֽלֶךְ
־
kung king
link
HNcbsc
0894
בָּבֶ֗ל Babel Babel HNpl
9003
5750
בְּ
עוֹד֙
i, på, med
in
still
HR/Ncbsc
8141
שְׁנָתַ֣יִם year HNcfda
3117
יָמִ֔ים dag day HNcmpa
9006
5921a
מֵ
עַ֕ל
från
from
upon
HR/R
6677a
צַוַּ֖אר neck HNcbsc
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
9009
1471a
הַ
גּוֹיִ֑ם
[best. form]
folk
the
nation
HTd/Ncmpa
9001
1980
וַ
יֵּ֛לֶךְ
och
seq
to go
Hc/Vqw3ms
3414
יִרְמְיָ֥ה Jeremia Jeremiah HNpm
9009
5030
הַ
נָּבִ֖יא
[best. form]
profet
the
prophet
HTd/Ncbsa
9005
1870
9023
9016
9017
לְ
דַרְכּֽ
וֹ
׃
פ
till, för
väg
to
way
his
verseEnd
para
HR/Ncbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.