Jeremia 18:11

Så säg du nu till Juda man och Jerusalems invånare: Så säger HERREN: Se, jag bereder åt eder en olycka, och jag har i sinnet ett anslag mot eder. Vänden därför om, var och en från sin onda väg, och bättren edert leverne och edert väsende.


וְעַתָּה   אֱמָר   נָא   אֶל   אִישׁ   יְהוּדָה   וְעַל   יוֹשְׁבֵי   יְרוּשָׁלִַם   לֵאמֹר   כֹּה   אָמַר   יְהוָה   הִנֵּה   אָנֹכִי   יוֹצֵר   עֲלֵיכֶם   רָעָה   וְחֹשֵׁב   עֲלֵיכֶם   מַחֲשָׁבָה   שׁוּבוּ   נָא   אִישׁ   מִדַּרְכּוֹ   הָרָעָה   וְהֵיטִיבוּ   דַרְכֵיכֶם   וּמַעַלְלֵיכֶם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
6258
וְ
עַתָּ֡ה
och
and
now
HC/D
0559
9014
אֱמָר
־
säga, tala to say
link
HVqv2ms
4994
נָ֣א jag ber dig, snälla du please HTj
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
0376
9014
אִישׁ
־
man, hanne man
link
HNcbsc
3063
יְהוּדָה֩ Juda Judah HNpl
9002
5921a
9014
וְ
עַל
־
och

and
upon
link
HC/R
3427
יוֹשְׁבֵ֨י bo to dwell HVqrmpc
3389
יְרוּשָׁלִַ֜ם Jerusalem Jerusalem HNpl
9005
0559
לֵ
אמֹ֗ר
till, för
säga, tala
to
to say
HR/Vqcc
3541
כֹּ֚ה således thus HD
0559
אָמַ֣ר säga, tala to say HVqp3ms
3068
יְהוָ֔ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
2009
הִנֵּ֨ה Se, beskåda behold HTj
0595 (hebr. 0589)
אָנֹכִ֜י I HPp1bs
3335
יוֹצֵ֤ר forma to form HVqrmsa
5921a
9036
עֲלֵי
כֶם֙
upon
you
HRd/Sp2mp
7451c
רָעָ֔ה distress HNcfsa
9002
2803
וְ
חֹשֵׁ֥ב
och
trodde
and
to devise
HC/Vqrmsa
5921a
9036
עֲלֵי
כֶ֖ם
upon
you
HRd/Sp2mp
4284
מַֽחֲשָׁבָ֑ה plan plot HNcfsa
7725
שׁ֣וּבוּ to return HVqv2mp
4994
נָ֗א jag ber dig, snälla du please HTj
0376
אִ֚ישׁ man, hanne man HNcbsa
9006
1870
9023
מִ
דַּרְכּ֣
וֹ
från
väg
from
way
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
9009
7451a
הָֽ
רָעָ֔ה
[best. form]
the
bad
HTd/Aafsa
9002
3190
וְ
הֵיטִ֥יבוּ
och
bli bra , gå väl, göra gott
and
be good
HC/Vhv2mp
1870
9026
דַרְכֵי
כֶ֖ם
väg way
your
HNcmpc/Sp2mp
9002
4611
9026
9016
וּ
מַעַלְלֵי
כֶֽם
׃
och
handling
and
deed
your
verseEnd
HC/Ncmpc/Sp2mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.