Jeremia 14:3

Stormännen där sända de små efter vatten, men när de komma till dammarna, finna de intet vatten; de måste vända tillbaka med tomma kärl. De stå där med skam och blygd och måste hölja över sina huvuden.


וְאַדִּרֵיהֶם   שָׁלְחוּ   צְעוֹרֵיהֶם   לַמָּיִם   בָּאוּ   עַל   גֵּבִים   לֹא   מָצְאוּ   מַיִם   שָׁבוּ   כְלֵיהֶם   רֵיקָם   בֹּשׁוּ   וְהָכְלְמוּ   וְחָפוּ   רֹאשָׁם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
0117
9028
וְ
אַדִּ֣רֵי
הֶ֔ם
och
väldig, tapper, magnefik, mäktig, förnäm, härlig
and
great
their
HC/Aampc/Sp3mp
7971
שָׁלְח֥וּ förvisa, sända ut, räcka ut to send HVqp3cp
6810
9028
צְעוֹרֵי
הֶם
yngre little
their
HAampc/Sp3mp
9005
4325
לַ
מָּ֑יִם
till, för
vatten
to
water
HRd/Ncmpa
0935
בָּ֣אוּ att komma, föra fram to come (in) HVqp3cp
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
1356a
גֵּבִ֞ים damm, grop cistern HNcmpa
3808
9014
לֹא
־
inte not
link
HTn
4672
מָ֣צְאוּ hitta to find HVqp3cp
4325
מַ֗יִם vatten water HNcmpa
7725
שָׁ֤בוּ återvända to return HVqp3cp
3627
9028
כְלֵי
הֶם֙
redskap, kärl article utensil
their
HNcmpc/Sp3mp
7387
רֵיקָ֔ם tomhänt emptily HD
0954
בֹּ֥שׁוּ skämmas, att bli fördröjd be ashamed HVqp3cp
9002
3637
וְ
הָכְלְמ֖וּ
och
förödmjuka
and
be humiliated
HC/VHp3cp
9001
2645
וְ
חָפ֥וּ
och
täcka
seq
to cover
Hc/Vqq3cp
7218a
9028
9016
רֹאשָֽׁ
ם
׃
huvud
[Vers slut]
head
their
verseEnd
HNcbsc/Sp3mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.