Jakobs brev 5:3

Ert guld och silver har rostat,
    och rosten ska vittna mot er och förtära ert kött som eld.
Ni har samlat skatter under de sista dagarna.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   χρυσὸς   ὑμῶν   καὶ   ὁ   ἄργυρος   κατίωται   καὶ   ὁ   ἰὸς   αὐτῶν   εἰς   μαρτύριον   ὑμῖν   ἔσται   καὶ   φάγεται   τὰς   σάρκας   ὑμῶν   ὡς   πῦρ·   ἐθησαυρίσατε   ἐν   ἐσχάταις   ἡμέραις.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSM
G5557 χρυσὸς guld gold N-NSM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G0696 ἄργυρος silver silver N-NSM
G2728 κατίωται rosta have corroded, V-RPI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G2447 ἰὸς gift, rost rust N-NSM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3142 μαρτύριον vittnesbörd a testimony N-ASN
G4771 ὑμῖν du, ni, er against you P-2DP
G1510 ἔσται är will be, V-FDI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5315 φάγεται äta will eat V-FMI-3S
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G4561 σάρκας kött flesh N-APF
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G5613 ὡς som like CONJ
G4442 πῦρ· eld fire. N-NSN
G2343 ἐθησαυρίσατε samla, samla skatter You have treasured up V-AAI-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2078 ἐσχάταις sista, nedersta, yttersta, det sista, slut [the] last A-DPF
G2250 ἡμέραις. dag, daglig days. N-DPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.