Jakobs brev 4:7

Underordna er därför Gud [ställ er frivilligt och på en gång under hans befäl] – stå emot (ta ställning i fasthet mot) djävulen [den som fram och tillbaka kastar anklagelser, smädar och baktalar],
    så ska han (kommer han att) fly [bort] från er. [1 Pet 5:9]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὑποτάγητε   οὖν   τῷ   θεῷ.   ἀντίστητε   ἀντίστητε   τῷ   διαβόλῳ   καὶ   φεύξεται   ἀφ᾽   ὑμῶν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5293 ὑποτάγητε underordna do be subjected V-2APM-2P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ. Gud to God. N-DSM
G0436 ἀντίστητε stå emot do resist V-2AAM-2P
G0436 ἀντίστητε stå emot do resist V-2AAM-2P
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G1228 διαβόλῳ djävul, som förtalar, förtalare, falsk åklagare devil, A-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5343 φεύξεται fly he will flee V-FDI-3S
G0575 ἀφ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G4771 ὑμῶν, du, ni, er you. P-2GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.