Jakobs brev 3:9

Med den välsignar vi Herren och Fadern,
    och med den förbannar vi människor
    som är skapade till Guds avbild.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   αὐτῇ   εὐλογοῦμεν   τὸν   κύριον   καὶ   πατέρα   καὶ   ἐν   αὐτῇ   καταρώμεθα   τοὺς   ἀνθρώπους   τοὺς   καθ᾽   ὁμοίωσιν   θεοῦ   γεγονότας·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig With
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῇ
honom, dem, henne, den, det it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
P-DSF
G2127 εὐλογοῦμεν
välsigna, prisa we bless
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-PAI-1P
G3588 τὸν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G2962 κύριον
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3962 πατέρα
fader, far Father,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῇ
honom, dem, henne, den, det it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
P-DSF
G2672 καταρώμεθα
förbanna we curse
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Plur. första person Plural
V-PNI-1P
G3588 τοὺς
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G0444 ἀνθρώπους
människa men,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G3588 τοὺς
denna, denne those
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G2596 καθ᾽
enligt, mot, i according to
Preposition Preposition
PREP
G3669 ὁμοίωσιν
avbild [the] likeness
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2316 θεοῦ
Gud of God
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G1096 γεγονότας·
vara, ske, bli, bli gjort, komma having been made.
VERB Verb
2:a Perfekt Aktiv Particip Andra Perfekt Aktiv Particip
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
V-2RAP-APM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar