Jakobs brev 3:9

Med den välsignar vi Herren och Fadern,
    och med den förbannar vi människor
    som är skapade till Guds avbild.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   αὐτῇ   εὐλογοῦμεν   τὸν   κύριον   καὶ   πατέρα   καὶ   ἐν   αὐτῇ   καταρώμεθα   τοὺς   ἀνθρώπους   τοὺς   καθ᾽   ὁμοίωσιν   θεοῦ   γεγονότας·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig With PREP
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det it P-DSF
G2127 εὐλογοῦμεν välsigna, prisa we bless V-PAI-1P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2962 κύριον Herren, herre Lord N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3962 πατέρα fader Father, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig with PREP
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det it P-DSF
G2672 καταρώμεθα förbanna we curse V-PNI-1P
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G0444 ἀνθρώπους människa men, N-APM
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G2596 καθ᾽ enligt, mot, i according to PREP
G3669 ὁμοίωσιν avbild [the] likeness N-ASF
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1096 γεγονότας· vara, ske, bli, bli gjort, komma having been made. V-2RAP-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.