Jakobs brev 1:17

Allt gott (generöst) givande (allt gott vi får) och varje fullkomlig gåva (frikostig gåva, välsignelse) kommer [alltid allra först] ner ovanifrån, från [himla-]ljusens Fader – han som varken förändras (är ombytlig) eller växlar mellan ljus och mörker (ordagrant: hos vilken ingen förändring eller växlande skugga finns/är närvarande).

[Allt gott har sitt ursprung i Gud. Gr. dosis refererar till givandet och dess syfte och dorema till själva gåvan. Med hjälp av termer inom astronomi illustrerar Jakob Guds oföränderlighet och orubblighet. Universums Skapare förändras inte i intensitet som solen och månen, vars sken varierar under dygnet. Inte heller går han – likt planeter som skymmer varandra i sin omloppsbana – omväxlande in och ut ur mörker.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πᾶσα   δόσις   ἀγαθὴ   καὶ   πᾶν   δώρημα   τέλειον   ἄνωθέν   ἐστιν   καταβαῖνον   ἀπὸ   τοῦ   πατρὸς   τῶν   φώτων   παρ᾽   ᾧ   οὐκ   ἔνι   παραλλαγὴ   ἢ   τροπῆς   ἀποσκίασμα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πᾶσα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter Every A-NSF
G1394 δόσις givande, gåva act of giving N-NSF
G0018 ἀγαθὴ god, glädjefylld good, A-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-NSN
G1434 δώρημα gåva gift N-NSN
G5046 τέλειον fullkomlig perfect, A-NSN
G0509 ἄνωθέν uppifrån, från ovan, pånytt from above ADV
G1510 ἐστιν är is, V-PAI-3S
G2597 καταβαῖνον komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner coming down V-PAP-NSN
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3962 πατρὸς fader Father N-GSM
G3588 τῶν denna, denne T-GPN
G5457 φώτων ljus of lights, N-GPN
G3844 παρ᾽ av, för, från, på with PREP
G3739 vem whom R-DSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1762 ἔνι här är, är there is V-PAI-3S
G3883 παραλλαγὴ variation, förändring variation N-NSF
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G5157 τροπῆς vändning, växling of shifting N-GSF
G0644 ἀποσκίασμα. skugga shadow. N-NSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.