Jakobs brev 1:1

[Från:] Jakob,
    tjänare (slav, livegen) till Gud och Herren Jesus den Smorde (Messias, Kristus),
[Till:] de tolv stammarna i förskingringen (diasporan). [De första kristna församlingarna utgjordes till största delen av judar som flytt från Jerusalem. Några av de platser som brevet skickades till och lästes upp i var troligen Fenikien, Cypern och Antiokia i Syrien norr om Jerusalem dit många flytt, se Apg 11:19. Brevet var skrivet till messiastroende judar bosatta utanför sitt hemland, kringspridda över hela Romarriket, men är minst lika aktuellt för kristna i dag.] Hälsningar (var glada)!

[Jakob var Jesu halvbror som kom till tro först efter Jesu uppståndelse. Jakob hade en ledande roll i församlingen i Jerusalem, se Gal 1:18‑19; Apg 15:13. Hälsningen är snarlik den i brevet som skickades ut från just Jerusalem, se Apg 15:23, och som Jakob var initiativtagare till, se Apg 15:13‑20. Detta styrker att det är samme Jakob som skriver detta brev. I jämförelse med andra nytestamentliga brev är inledningen och hälsningen kort. I t.ex. Paulus brev till Rom är hälsningen sju verser lång.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἰάκωβος   θεοῦ   καὶ   κυρίου   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   δοῦλος   ταῖς   δώδεκα   φυλαῖς   ταῖς   ἐν   τῇ   διασπορᾷ   χαίρειν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2385 Ἰάκωβος Jakob James, N-NSM-P
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2962 κυρίου Herren, herre of [the] Lord N-GSM
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G1401 δοῦλος tjänare a servant, N-NSM
G3588 ταῖς denna, denne To the T-DPF
G1427 δώδεκα tolv twelve A-DPF-NUI
G5443 φυλαῖς stam tribes N-DPF
G3588 ταῖς denna, denne T-DPF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G1290 διασπορᾷ utspridd, kringspridd, förskingring Dispersion: N-DSF
G5463 χαίρειν.¶ glädja sig Greeting. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.