Hesekiel 6:6

Var I än ären bosatta skola städerna bliva öde och offerhöjderna ödelagda, så att edra altaren stå öde och förödda, och edra eländiga avgudar bliva sönderslagna och få en ände, och edra solstoder bliva nedhuggna, och edra verk utplånade.


בְּכֹל   מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם   הֶעָרִים   תֶּחֱרַבְנָה   וְהַבָּמוֹת   תִּישָׁמְנָה   לְמַעַן   יֶחֶרְבוּ   וְיֶאְשְׁמוּ   מִזְבְּחוֹתֵיכֶם   וְנִשְׁבְּרוּ   וְנִשְׁבְּתוּ   גִּלּוּלֵיכֶם   וְנִגְדְּעוּ   חַמָּנֵיכֶם   וְנִמְחוּ   מַעֲשֵׂיכֶם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
3605
בְּ
כֹל֙
i, på, med
allt
in
all
HR/Ncbsc
4186
9026
מוֹשְׁב֣וֹתֵי
כֶ֔ם
boplats, boning seat
your
HNcfpc/Sp2mp
9009
5892b
הֶ
עָרִ֣ים
[best. form]
Stad, befäst stad med mur
the
city
HTd/Ncmpa
2717b
תֶּחֱרַ֔בְנָה ödelägga to destroy HVqi3fp
9002
9009
1116
וְ
הַ
בָּמ֖וֹת
och
offerhöjd
and
the
high place
HC/Td/Ncfpa
3456
תִּישָׁ֑מְנָה bli öde be desolate HVqi2fp
4616
לְמַעַן֩ därför att because HTc
2717b
יֶחֶרְב֨וּ ödelägga to destroy HVqi3mp
9002
0816
וְ
יֶאְשְׁמ֜וּ
och
skuld, göra sig skyldig till
and
be guilty
HC/Vqu3mp
4196
9026
מִזְבְּחֽוֹתֵי
כֶ֗ם
altare altar
your
HNcfpc/Sp2mp
9001
7665
וְ
נִשְׁבְּר֤וּ
och
seq
to break
Hc/VNq3cp
9001
7673a
וְ
נִשְׁבְּתוּ֙
och
seq
to cease
Hc/VNq3cp
1544
9026
גִּלּ֣וּלֵי
כֶ֔ם
avgud idol
your
HNcmpc/Sp2mp
9001
1438
וְ
נִגְדְּעוּ֙
och
hugga ner, hugga av
seq
to cut down off
Hc/VNq3cp
2553
9026
חַמָּ֣נֵי
כֶ֔ם
solstod pillar
your
HNcmpc/Sp2mp
9001
4229a
וְ
נִמְח֖וּ
och
utplåna
seq
to wipe
Hc/VNq3cp
4639
9026
9016
מַעֲשֵׂי
כֶֽם
׃
arbete, yrke
[Vers slut]
deed
your
verseEnd
HNcmpc/Sp2mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.