Hesekiel 44:19

Och när de sedan gå ut på den yttre förgården, till folket på den yttre förgården, skola de taga av sig de kläder i vilka de hava gjort tjänst, och skola lämna dem kvar i helgedomens tempelkamrar och ikläda sig andra kläder, för att de icke må göra folket heligt med sina kläder.


וּבְצֵאתָם   אֶל   הֶחָצֵר   הַחִיצוֹנָה   אֶל   הֶחָצֵר   הַחִיצוֹנָה   אֶל   הָעָם   יִפְשְׁטוּ   אֶת   בִּגְדֵיהֶם   אֲשֶׁר   הֵמָּה   מְשָׁרְתִם   בָּם   וְהִנִּיחוּ   אוֹתָם   בְּלִשְׁכֹת   הַקֹּדֶשׁ   וְלָבְשׁוּ   בְּגָדִים   אֲחֵרִים   וְלֹא   יְקַדְּשׁוּ   אֶת   הָעָם   בְּבִגְדֵיהֶם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
9003
3318
9048
וּ֠
בְ
צֵאתָ
ם
och
frambringa, komma ut, komma fram, gå bort
and
in
to come out
they
HC/R/Vqcc/Sp3mp
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
9009
2691a
הֶ
חָצֵ֨ר
[best. form]
gård
the
court
HTd/Ncbsa
9009
2435
הַ
חִיצוֹנָ֜ה
[best. form]
yttre
the
outer
HTd/Aafsa
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
9009
2691a
הֶ
חָצֵ֣ר
[best. form]
gård
the
court
HTd/Ncbsa
9009
2435
הַ
חִיצוֹנָה֮
[best. form]
yttre
the
outer
HTd/Aafsa
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
9009
5971a
הָ
עָם֒
[best. form]
the
people
HTd/Ncbsa
6584
יִפְשְׁט֣וּ to strip HVqi3mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0899b
9028
בִּגְדֵי
הֶ֗ם
kläder garment
their
HNcmpc/Sp3mp
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HC
1992
הֵ֙מָּה֙ de they(masc.) HPp3mp
8334
מְשָׁרְתִ֣ם to minister HVprmpa
9003
9038
בָּ֔
ם
i, på, med
in
them
HR/Sp3mp
9001
5117
וְ
הִנִּ֥יחוּ
och
seq
to rest
Hc/Vhq3cp
0853
9038
אוֹתָ֖
ם
- obj.
them
HTo/Sp3mp
9003
3957
בְּ
לִֽשְׁכֹ֣ת
i, på, med
kammare
in
chamber
HR/Ncfpc
9009
6944
הַ
קֹּ֑דֶשׁ
[best. form]
the
holiness
HTd/Ncbsa
9001
3847
וְ
לָֽבְשׁוּ֙
och
klä på
seq
to clothe
Hc/Vqq3cp
0899b
בְּגָדִ֣ים kläder garment HNcmpa
0312
אֲחֵרִ֔ים en annan, ytterligare, ännu, nästa another HAampa
9002
3808
9014
וְ
לֹֽא
־
och
inte
and
not
link
HC/Tn
6942
יְקַדְּשׁ֥וּ to consecrate HVpi3mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
5971a
הָ
עָ֖ם
[best. form]
the
people
HTd/Ncbsa
9003
0899b
9028
9016
בְּ
בִגְדֵי
הֶֽם
׃
i, på, med
kläder
in
garment
their
verseEnd
HR/Ncmpc/Sp3mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.