Hesekiel 31:12

Ja, främlingar hava fått hugga ned det, de grymmaste folk, och hava låtit det ligga. Dess kvistar hava nu fallit på bergen och i alla dalar; dess grenar hava blivit avbrutna och kastade i alla landets bäckar, och alla folk på jorden hava måst draga bort därifrån och försaka dess skugga och låta det ligga.


וַיִּכְרְתֻהוּ   זָרִים   עָרִיצֵי   גוֹיִם   וַיִּטְּשֻׁהוּ   אֶל   הֶהָרִים   וּבְכָל   גֵּאָיוֹת   נָפְלוּ   דָלִיּוֹתָיו   וַתִּשָּׁבַרְנָה   פֹארֹתָיו   בְּכֹל   אֲפִיקֵי   הָאָרֶץ   וַיֵּרְדוּ   מִצִּלּוֹ   כָּל   עַמֵּי   הָאָרֶץ   וַיִּטְּשֻׁהוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
3772
9033
וַ
יִּכְרְתֻ֧
הוּ
och
skära av
seq
to cut
him
Hc/Vqw3mp/Sp3ms
2114a
זָרִ֛ים främmande, främling be a stranger HAampa
6184
עָרִיצֵ֥י ruthless HAampc
1471a
גוֹיִ֖ם folk nation HNcmpa
9001
5203
9033
וַֽ
יִּטְּשֻׁ֑
הוּ
och

seq
to leave
him
Hc/Vqw3mp/Sp3ms
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
9009
2022
הֶ֠
הָרִים
[best. form]
berg
the
mountain
HTd/Ncmpa
9002
9003
3605
9014
וּ
בְ
כָל
־
och
allt
and
in
all
link
HC/R/Ncbsc
1516
גֵּ֨אָי֜וֹת dal valley HNcfpa
5307
נָפְל֣וּ to fall HVqp3cp
1808
9023
דָלִיּוֹתָ֗י
ו
gren branch
his
HNcfpc/Sp3ms
9001
7665
וַ
תִּשָּׁבַ֤רְנָה
och
seq
to break
Hc/VNw3fp
6288a
9023
פֹֽארֹתָי
ו֙
bough
his
HNcfpc/Sp3ms
9003
3605
בְּ
כֹל֙
i, på, med
allt
in
all
HR/Ncbsc
0650
אֲפִיקֵ֣י flod, flodbädd, bäck, stark, channel HNcmpc
9009
0776
הָ
אָ֔רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
9001
3381
וַ
יֵּרְד֧וּ
och
gå ner, stiga ner, slå sig ner, slå ner
seq
to go down
Hc/Vqw3mp
9006
6738
9023
מִ
צִּלּ֛
וֹ
från

from
shadow
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
5971a
עַמֵּ֥י people HNcmpc
9009
0776
הָ
אָ֖רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
9001
5203
9033
9016
וַֽ
יִּטְּשֻֽׁ
הוּ
׃
och

seq
to leave
him
verseEnd
Hc/Vqw3mp/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.