Hesekiel 26:16

Och alla hövdingar vid havet skola stiga ned från sina troner, de skola lägga bort sina mantlar och taga av sig sina brokigt vävda kläder; förskräckelse bliver deras klädnad, och nere på jorden skola de sitta; deras förskräckelse varder ständigt ny, och de häpna över ditt öde.


וְיָרְדוּ   מֵעַל   כִּסְאוֹתָם   כֹּל   נְשִׂיאֵי   הַיָּם   וְהֵסִירוּ   אֶת   מְעִילֵיהֶם   וְאֶת   בִּגְדֵי   רִקְמָתָם   יִפְשֹׁטוּ   חֲרָדוֹת   יִלְבָּשׁוּ   עַל   הָאָרֶץ   יֵשֵׁבוּ   וְחָרְדוּ   לִרְגָעִים   וְשָׁמְמוּ   עָלָיִךְ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
3381
וְֽ
יָרְד֞וּ
och
gå ner, stiga ner, slå sig ner, slå ner
seq
to go down
Hc/Vqq3cp
9006
5921a
מֵ
עַ֣ל
från
from
upon
HR/R
3678
9028
כִּסְאוֹתָ֗
ם
tron throne
their
HNcfpc/Sp3mp
3605
כֹּ֚ל allt all HNcbsc
5387a
נְשִׂיאֵ֣י leader HNcmpc
9009
3220
הַ
יָּ֔ם
[best. form]
hav
the
sea
HTd/Ncbsa
9001
5493
וְ
הֵסִ֙ירוּ֙
och
seq
to turn aside
Hc/Vhq3cp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
4598
9028
מְעִ֣ילֵי
הֶ֔ם
kåpa robe
their
HNcmpc/Sp3mp
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
and
obj.
link
HC/To
0899b
בִּגְדֵ֥י kläder garment HNcmpc
7553
9028
רִקְמָתָ֖
ם
embroidery
their
HNcfsc/Sp3mp
6584
יִפְשֹׁ֑טוּ to strip HVqi3mp
2731
9015
חֲרָד֤וֹת
׀
skräck trembling
separate
HNcfpa
3847
יִלְבָּ֙שׁוּ֙ klä på to clothe HVqi3mp
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
9009
0776
הָ
אָ֣רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
3427
יֵשֵׁ֔בוּ bo to dwell HVqi3mp
9001
2729
וְ
חָֽרְדוּ֙
och
darra av skräck
seq
to tremble
Hc/Vqq3cp
9005
7281
לִ
רְגָעִ֔ים
till, för
to
moment
HR/Ncmpa
9001
8074
וְ
שָׁמְמ֖וּ
och
seq
be desolate
Hc/Vqq3cp
5921a
9032
9016
עָלָֽיִ
ךְ
׃

[Vers slut]
upon
you
verseEnd
HR/Sp2fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.