Hebreerbrevet 8:6

Men nu har den Smorde (Messias, Kristus) ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund [än det gamla] som är grundat på bättre löften. [Alla Guds löften är goda, men dessa har än större välsignelser.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

νυνὶ   δὲ   διαφορωτέρας   τέτυχεν   λειτουργίας,   ὅσῳ   καὶ   κρείττονός   ἐστιν   διαθήκης   μεσίτης,   ἥτις   ἐπὶ   κρείττοσιν   ἐπαγγελίαις   νενομοθέτηται.  

Textus Receptus (TR)

νυνὶ   δὲ   διαφορωτέρας   τέτυχεν   λειτουργίας,   ὅσῳ   καὶ   κρείττονός   ἐστιν   διαθήκης   μεσίτης,   ἥτις   ἐπὶ   κρείττοσιν   ἐπαγγελίαις   νενομοθέτηται.  

Grundtextkommentarer

TR har 15 ord, NA har 16 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3570 νυνὶ (nuni)
nu now,
Adverb Adverb
ADV
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however,
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1313 διαφορωτέρας (diaphoros)
högre, förmer, olika slag more excellent
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
Jämförande Jämförande
A-GSF-C
G5177 τέτυχεν (tugchano)
lyckas, åstadkomma, nå målet He has obtained
VERB Verb
2:a Perfekt Aktiv Indikativ Andra Perfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2RAI-3S
G3009 λειτουργίας, (leitourgia)
tjänst, tjänstgöring a ministry,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3745 ὅσῳ (hosos)
så länge as much as
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
K-DSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2908 κρείττονός (kreisson)
bättre of a better
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
Jämförande Jämförande
A-GSF-C
G1510 ἐστιν (eimi)
är He is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1242 διαθήκης (diatheke)
förbund, testamente, bestämmelse covenant
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3316 μεσίτης, (mesites)
medlare [the] mediator,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3748 ἥτις (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken which
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
R-NSF
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G2908 κρείττοσιν (kreisson)
bättre better
Adjektiv Adjektiv
Dativ Plur. Dativ Plural Feminin
Jämförande Jämförande
A-DPF-C
G1860 ἐπαγγελίαις (epaggelia)
löfte promises
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Feminin
N-DPF
G3549 νενομοθέτηται. (nomotheteo)
ta emot lagen, grunda has been enacted.
VERB Verb
Perfekt Passiv Indikativ Perfekt Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-RPI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)