Hebreerbrevet 9:16

Där det finns ett testamente [samma ord som översatts "förbund" i föregående vers] måste man visa att den som har upprättat det är död.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅπου   γὰρ   διαθήκη,   θάνατον   ἀνάγκη   φέρεσθαι   τοῦ   διαθεμένου·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, Where CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G1242 διαθήκη, förbund, testamente, bestämmelse [there is] a will, N-NSF
G2288 θάνατον död [the] death N-ASM
G0318 ἀνάγκη nödvändighet [it is] necessary N-NSF
G5342 φέρεσθαι bära to establish V-PPN
G3588 τοῦ denna, denne of the [one] T-GSM
G1303 διαθεμένου· sluta ett förbund, skriva testamente, överlämna having made [it]. V-2AMP-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.