Hebreerbrevet 8:5

De gör tjänst i en helgedom som bara är en kopia (prototyp, modell) och skuggbild av den [verkliga och sanna] himmelska helgedomen. För även när Mose höll på att bygga tabernaklet blev han varnad av Gud: Se till att du gör allt efter den förebild (det mönster, den ritning)
    som du har fått se på berget. [2 Mos 25:40]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἵτινες   ὑποδείγματι   καὶ   σκιᾷ   λατρεύουσιν   τῶν   ἐπουρανίων,   καθὼς   κεχρημάτισται   Μωϋσῆς   μέλλων   ἐπιτελεῖν   τὴν   σκηνήν·   ὅρα   γάρ   φησιν   ποιήσεις   πάντα   κατὰ   τὸν   τύπον   τὸν   δειχθέντα   σοι   ἐν   τῷ   ὄρει·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3748 οἵτινες
som, vilken who
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
R-NPM
G5262 ὑποδείγματι
exempel to a copy
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4639 σκιᾷ
skugga shadow
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3000 λατρεύουσιν
tjäna, dyrka, tillbe minster
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G3588 τῶν
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
T-GPN
G2032 ἐπουρανίων,
himmelsk, himlarymden, i himlen heavenly,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
A-GPN
G2531 καθὼς
som, så som as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5537 κεχρημάτισται
varna, uppenbara, bli gudomligt instruerad has been divinely instructed
VERB Verb
Perfekt Passiv Indikativ Perfekt Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-RPI-3S
G3475 Μωϋσῆς
Mose Moses,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G3195 μέλλων
ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna being about
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G2005 ἐπιτελεῖν
slutföra, fullgöra, fullborda to complete
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G3588 τὴν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G4633 σκηνήν·
tabernakel, hydda tabernacle.
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G3708 ὅρα
se do see that,”
VERB Verb
Närvarande Aktiv Imperativ Närvarande Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-PAM-2S
G1063 γάρ
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5346 φησιν
säga He says,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G4160 ποιήσεις
göra you will make
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-FAI-2S
G3956 πάντα
alla, allt, varje, varje slags, alla typer
sorter
all things
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
A-APN
G2596 κατὰ
enligt, mot, i according to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G5179 τύπον
figur, form, mönsterbild pattern
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3588 τὸν
denna, denne which
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G1166 δειχθέντα
visa having been shown
VERB Verb
Aorist Passiv Particip Aorist Passiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-APP-ASM
G4771 σοι
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G3735 ὄρει·
berg mountain.”
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar