Hebreerbrevet 6:5

smakat Guds goda ord [gr. rhema – specifikt ord levandegjort av den helige Ande],
        och den kommande tidsålderns (världens) krafter,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   καλὸν   γευσαμένους   θεοῦ   ῥῆμα,   δυνάμεις   τε   μέλλοντος   αἰῶνος,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina [the] goodness A-ASN
G1089 γευσαμένους smaka, äta having tasted V-ADP-APM
G2316 θεοῦ Gud of God’s N-GSM
G4487 ῥῆμα, ord declaration N-ASN
G1411 δυνάμεις makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning [the] power N-APF
G5037 τε och also CONJ
G3195 μέλλοντος ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna [of the] coming V-PAP-GSM
G0165 αἰῶνος, evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum age — N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.