Hebreerbrevet 6:1

Låt oss lämna de första grunderna (gr. arche logos) [i undervisningen och läran] om den Smorde (Messias, Kristus) [Heb 5:12] och avancera stadigt framåt mot vuxen fullkomlighet (till andlig mognad; den fullmogna kunskapen).

Låt oss inte igen lägga grunderna [som är]: Omvändelse från döda gärningar
    och tro på Gud,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Διὸ   ἀφέντες   τὸν   τῆς   ἀρχῆς   τοῦ   Χριστοῦ   λόγον   ἐπὶ   τὴν   τελειότητα   φερώμεθα   μὴ   πάλιν   θεμέλιον   καταβαλλόμενοι   μετανοίας   ἀπὸ   νεκρῶν   ἔργων   καὶ   πίστεως   ἐπὶ   θεόν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1352 Διὸ varför, därför, av vilken orsak Therefore, CONJ
G0863 ἀφέντες lämna, förlåta, tillåt, försaka having left V-2AAP-NPM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G0746 ἀρχῆς begynnelsen, början, furstar, först, hörn beginning N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus of Christ N-GSM-T
G3056 λόγον ord, tal [of the] teaching, N-ASM
G1909 ἐπὶ på, i, till to PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G5047 τελειότητα fullkomlighet maturity N-ASF
G5342 φερώμεθα bära we may go on, V-PPS-1P
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3825 πάλιν igen again ADV
G2310 θεμέλιον grund a foundation N-ASM
G2598 καταβαλλόμενοι nedslagen, lägga laying V-PEP-NPM
G3341 μετανοίας omvändelse of repentance N-GSF
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3498 νεκρῶν död dead A-GPN
G2041 ἔργων gärning, handling works, N-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4102 πίστεως tro, tillit faith N-GSF
G1909 ἐπὶ på, i, till in PREP
G2316 θεόν, Gud God, N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.