Hebreerbrevet 2:8

Allt lade du under hans fötter.

[Ps 8:5-7. Denna psalm handlar generellt om människans roll i skapelsen. Här används den i ett messianskt och eskatologiskt perspektiv.] För när han [Gud] lade allting under honom, har han inte lämnat något som inte är underlagt honom [under människans kontroll, se 1 Mos 1:28], men ännu ser vi dock inte att allt har lagts under honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πάντα   ὑπέταξας   ὑποκάτω   τῶν   ποδῶν   αὐτοῦ.   ἐν   τῷ   γὰρ   ὑποτάξαι   αὐτῷ   τὰ   πάντα   οὐδὲν   ἀφῆκεν   αὐτῷ   ἀνυπότακτον·   νῦν   δὲ   οὔπω   ὁρῶμεν   αὐτῷ   τὰ   πάντα   ὑποτεταγμένα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things A-APN
G5293 ὑπέταξας underordna You have put in subjection V-2AAI-2S
G5270 ὑποκάτω under under PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G4228 ποδῶν fot, fotpall feet N-GPM
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig In PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G1063 γὰρ för for CONJ
G5293 ὑποτάξαι underordna subjecting V-2AAN
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things, A-APN
G3762 οὐδὲν ingen, inget nothing A-ASN-N
G0863 ἀφῆκεν lämna, förlåta, tillåt, försaka He left V-AAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G0506 ἀνυπότακτον· laglös, rebellisk, uppstudsig, olydig unsubject. A-ASN
G3568 νῦν nu, från och med nu At present ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G3768 οὔπω inte ännu not yet ADV-N
G3708 ὁρῶμεν se do we see V-PAI-1P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things A-APN
G5293 ὑποτεταγμένα. underordna subjected. V-RPP-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.