Hebreerbrevet 2:5

För det är inte under änglar han har lagt den kommande världen (den bebodda delen av jorden) som vi talar om. [Då Människosonen kommer att regera i tusenårsriket.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   γὰρ   ἀγγέλοις   ὑπέταξεν   τὴν   οἰκουμένην   τὴν   μέλλουσαν   περὶ   ἧς   λαλοῦμεν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G0032 ἀγγέλοις ängel, budbärare to angels N-DPM
G5293 ὑπέταξεν underordna did He subject V-2AAI-3S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3625 οἰκουμένην världen, jorden world N-ASF
G3588 τὴν denna, denne which T-ASF
G3195 μέλλουσαν ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna is coming, V-PAP-ASF
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G3739 ἧς vem which R-GSF
G2980 λαλοῦμεν· tala, säga, predika, uttala we are speaking. V-PAI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.