Hebreerbrevet 13:13

Låt oss gå ut till honom, utanför lägret, och bära det hån (förakt) han fick utstå. [Låt oss lämna judaismen med dess betoning av de yttre synliga formerna av religionen och i stället söka oss till Jesus där den inre överlåtelsen leder till verklig, god, förändring.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τοίνυν   ἐξερχώμεθα   πρὸς   αὐτὸν   ἔξω   τῆς   παρεμβολῆς   τὸν   ὀνειδισμὸν   αὐτοῦ   φέροντες·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5106 τοίνυν därför, då Therefore CONJ
G1831 ἐξερχώμεθα gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut we may go forth V-PNS-1P
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G1854 ἔξω utanför, bort outside PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G3925 παρεμβολῆς fästning camp, N-GSF
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3680 ὀνειδισμὸν vanära, smädelse reproach N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G5342 φέροντες· bära bearing. V-PAP-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.