Hebreerbrevet 12:9

Dessutom så hade vi våra jordiska (köttsliga) fäder som uppfostrare, och vi respekterade (vördade) dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶτα   τοὺς   μὲν   τῆς   σαρκὸς   ἡμῶν   πατέρας   εἴχομεν   παιδευτὰς   καὶ   ἐνετρεπόμεθα·   οὐ   πολὺ   πολὺ   μᾶλλον   ὑποταγησόμεθα   τῷ   πατρὶ   τῶν   πνευμάτων   καὶ   ζήσομεν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1534 εἶτα sedan efteråt Furthermore ADV
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4561 σαρκὸς kött flesh N-GSF
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G3962 πατέρας fader fathers N-APM
G2192 εἴχομεν ha, vara, behöva we were having V-IAI-1P
G3810 παιδευτὰς uppfostrare correctors, N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1788 ἐνετρεπόμεθα· respektera, få skämmas we were respecting [them]; V-IPI-1P
G3756 οὐ inte not PRT-N
G4183 πολὺ många, stor much A-ASN
G4183 πολὺ många, stor much A-ASN
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället more ADV
G5293 ὑποταγησόμεθα underordna will we be in subjection V-2FPI-1P
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G3962 πατρὶ fader Father N-DSM
G3588 τῶν denna, denne T-GPN
G4151 πνευμάτων Ande of spirits, N-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2198 ζήσομεν; leva, levande will live? V-FAI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.