Hebreerbrevet 12:19

till basunljud
    och en röst som talade sådana ord att de som hörde den bad att få slippa höra mer. [Folket fruktade Gud, se 2 Mos 19:16, och bad Mose fungera som en medlare, se 2 Mos 20:19.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   σάλπιγγος   ἤχῳ   καὶ   φωνῇ   ῥημάτων,   ἧς   οἱ   ἀκούσαντες   παρῃτήσαντο   μὴ   προστεθῆναι   αὐτοῖς   λόγον·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4536 σάλπιγγος trumpet, basun of a trumpet N-GSF
G2279 ἤχῳ dån, ljud, rykte to [the] sound, N-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5456 φωνῇ röst, rop to a voice N-DSF
G4487 ῥημάτων, ord of declaration N-GPN
G3739 ἧς vem which R-GSF
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G0191 ἀκούσαντες höra, lyssna having heard V-AAP-NPM
G3868 παρῃτήσαντο ursäkta sig, tacka nej, vägra excused themselves, V-ADI-3P
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen [asking] not PRT-N
G4369 προστεθῆναι lägga till to be addressed V-APN
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3056 λόγον· ord, tal [the] word, N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.