Hebreerbrevet 11:37

De blev stenade,
    söndersågade [enligt judisk tradition blev Jesaja dödad på det sättet],
    dödade med svärd.
De gick runt i fårskinn och gethudar,
    nödlidande,
    plågade
    och misshandlade.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐλιθάσθησαν,   ἐπρίσθησαν,   ἐπειράσθησαν,   ἐν   φόνῳ   μαχαίρης   ἀπέθανον·   περιῆλθον   ἐν   μηλωταῖς,   ἐν   αἰγείοις   δέρμασιν,   ὑστερούμενοι,   θλιβόμενοι,   κακουχούμενοι,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3034 ἐλιθάσθησαν, stena They were stoned, V-API-3P
G4249 ἐπρίσθησαν, söndersåga they were sawed in two V-API-3P
G3985 ἐπειράσθησαν, pröva, fresta tested, V-API-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig by PREP
G5408 φόνῳ mord slaughter N-DSM
G3162 μαχαίρης svärd of [the] sword N-GSF
G0599 ἀπέθανον· dö, omkomma, vara död, döende they were killed; V-2AAI-3P
G4022 περιῆλθον vandra omkring they wandered V-2AAI-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3374 μηλωταῖς, fårskinn sheepskins, N-DPF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0122 αἰγείοις av en get, getskinn goats’ A-DPN
G1192 δέρμασιν, gethud, skinn skins, N-DPN
G5302 ὑστερούμενοι, sakna, komma till korta, falla efter being destitute, V-PPP-NPM
G2346 θλιβόμενοι, tränga, smal being oppressed, V-PPP-NPM
G2558 κακουχούμενοι, misshandla, utstå misshandel being mistreated; V-PPP-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.