Hebreerbrevet 11:3

I tro [med trons ögon] förstår vi hur olika tidsperioder (generationer, epoker) har blivit förändrade (återuppbyggda, helt förvandlade till något bättre) genom ett ord från Gud. Det vi nu ser med våra fysiska ögon blev till genom det som inte kunde ses.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Πίστει   νοοῦμεν   κατηρτίσθαι   τοὺς   αἰῶνας   ῥήματι   θεοῦ   εἰς   τὸ   μὴ   ἐκ   φαινομένων   τὸ   βλεπόμενον   γεγονέναι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4102 Πίστει tro, tillit By faith N-DSF
G3539 νοοῦμεν inse, förstå we understand V-PAI-1P
G2675 κατηρτίσθαι upprätta, fullborda, återställa, laga, bereda, göra i ordning to have been formed V-RPN
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0165 αἰῶνας evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum universe N-APM
G4487 ῥήματι ord by declaration N-DSN
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot so that PREP
G3588 τὸ denna, denne which T-ASN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of [things] PREP
G5316 φαινομένων visa sig being visible, V-PEP-GPN
G3588 τὸ denna, denne the [thing] T-ASN
G0991 βλεπόμενον se, ge akt på being seen V-PPP-ASN
G1096 γεγονέναι.¶ vara, ske, bli, bli gjort, komma becoming. V-2RAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.