Hebreerbrevet 10:3

Men nu ligger i offren en årlig påminnelse om synderna,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   ἐν   αὐταῖς   ἀνάμνησις   ἁμαρτιῶν   κατ᾽   ἐνιαυτόν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men But CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐταῖς honom, dem, henne, den, det these, P-DPF
G0364 ἀνάμνησις åminnelse, till minne av [there is] a reminder N-NSF
G0266 ἁμαρτιῶν syndig handling, synd of sins N-GPF
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i every PREP
G1763 ἐνιαυτόν· år year. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.