Haggai 1:14

Herren (Jahve) uppväckte Serubbabels ande, son till Shealtiel, guvernör i Juda och Jehoshuas ande, son till Jehotsadak, översteprästen, och anden hos hela kvarlevan av folket, och de kom och tog del i arbetet på deras Guds (Elohims), Härskarornas Herres (Jahve Sebaots) hus. [Hebreiska, engelska och våra nordiska grannläder har 15 verser i kapitel 1. I Svenska Biblar finns denna 15:e vers som första vers i kapitel 2, varvid kapitel då får 24 verser. Den svenska versifiseringen följer den äldsta ursprungliga versindelningen från Vulgata (latinnska översättningen) som publicerades med kapitel och versnummer 1555 e.Kr. Det är oklart varför alla andra har ändrat versifisering här. Versen ifråga är omdiskuterad var den egentligen hör hemma. Vanligaste uppfattningen tycks vara att 15a avslutar kapitel 1 och 15b inleder kapitel 2.]


Den Hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וַיָּעַר   יְהוָה   אֶת   רוּחַ   זְרֻבָּבֶל   בֶּן   שַׁלְתִּיאֵל   פַּחַת   יְהוּדָה   וְאֶת   רוּחַ   יְהוֹשֻׁעַ   בֶּן   יְהוֹצָדָק   הַכֹּהֵן   הַגָּדוֹל   וְאֶת   רוּחַ   כֹּל   שְׁאֵרִית   הָעָם   וַיָּבֹאוּ   וַיַּעֲשׂוּ   מְלָאכָה   בְּבֵית   יְהוָה   צְבָאוֹת   אֱלֹהֵיהֶם  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ ἐξήγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα Ζοροβαβελ τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα καὶ τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ τοῦ Ιωσεδεκ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου καὶ τὸ πνεῦμα τῶν καταλοίπων παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐποίουν ἔργα ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου παντοκράτορος θεοῦ αὐτῶν

Grundtextkommentarer

MA har 28 ord, LXX har 41 (+13).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H5782
וַ (v)
יָּ֣עַר (or)
och, men
vakna
seq
to rouse
Hc
Vhw3ms
H3068
יְהוָ֡ה (jahveh, jehovah)
JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
H0853
H9014
אֶת (et)
־
-
-
obj.
link
HTo

H7307
רוּחַ֩ (roach)
Ande, vind, andedräkt spirit HNcbsc
H2216
זְרֻבָּבֶ֨ל (zerobavel)
Zerubavel Zerubbabel HNpm
H1121a
H9014
בֶּן (ben)
־
son
-
son
link
HNcbsc

H7597b
שַׁלְתִּיאֵ֜ל (shaltiel)
Shaltiel Shealtiel HNpm
H6346
פַּחַ֣ת (pechah)
ståthållare governor HNcfsc
H3063
יְהוּדָ֗ה (jehodah)
Juda Judah HNpl
H9002
H0853
H9014
וְ (v)
אֶת (et)
־
och, men
-
-
and
obj.
link
HC
To

H7307
ר֙וּחַ֙ (roach)
Ande, vind, andedräkt spirit HNcbsc
H3091
יְהוֹשֻׁ֤עַ (jehoshoa)
Jehoshoa Joshua HNpm
H1121a
H9014
בֶּן (ben)
־
son
-
son
link
HNcbsc

H3087
יְהוֹצָדָק֙ (jehotsadaq)
Jehotsadaq Jehozadak HNpm
H9009
H3548
הַ (ha)
כֹּהֵ֣ן (kohen)
[best. form]
präst
the
priest
HTd
Ncbsa
H9009
H1419a
הַ (ha)
גָּד֔וֹל (gadol)
[best. form]
stor
the
great
HTd
Aabsa
H9002
H0853
H9014
וְֽ (v)
אֶת (et)
־
och, men
-
-
and
obj.
link
HC
To

H7307
ר֔וּחַ (roach)
Ande, vind, andedräkt spirit HNcbsc
H3605
כֹּ֖ל (kol)
allt, hela all HNcbsc
H7611
שְׁאֵרִ֣ית (sheerit)
kvarleva, återstod, efterkommande remnant HNcfsc
H9009
H5971a
הָ (ha)
עָ֑ם (am)
[best. form]
folk
the
people
HTd
Ncbsa
H9001
H0935
וַ (v)
יָּבֹ֙אוּ֙ (bo)
och, men
komma, gå in, gå, föra fram
seq
to come (in)
Hc
Vqw3mp
H9001
H6213a
וַ (v)
יַּעֲשׂ֣וּ (asah)
och, men
göra, insätta, tillförordna, forma,...
seq
to make
Hc
Vqw3mp
H4399
מְלָאכָ֔ה (melachah)
arbete work HNcfsa
H9003
H1004b
H9014
בְּ (b)
בֵית (bajit)
־
i, genom, via, med
hus
-
in
house
link
HR
Ncbsc

H3068
יְהוָ֥ה (jahveh, jehovah)
JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
H6635b
צְבָא֖וֹת (tsava)
Sebaot, Härskarornas Herre Hosts HNcfpa
H0430
H9028
H9016
H9017
אֱלֹהֵי (elohim)
הֶֽם (hem)
׃
פ (P)
Gud, Elohim
deras, sina
[Vers slut]
[Vers slut]
God
their
verseEnd
para
HNcmpc
Sp3mp


Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)