Galaterbrevet 1:11

[Paulus berättar nu hur han kom till tro. Stycket har fem sektioner med händelser fram tills brevet skrivs. Den femte och sista sektionen inleds i Gal 2:11 med att Petrus kommer till Antiokia, vilket antyder att det är där Paulus befinner sig när han skriver detta brev.]

Nu vill jag klargöra (intyga, bestyrka) för er, syskon (bröder och systrar i tron), att det evangelium jag förkunnade har inte mänskligt ursprung (är inte av mänsklig natur).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Γνωρίζω   γὰρ   ὑμῖν,   ἀδελφοί,   τὸ   εὐαγγέλιον   τὸ   εὐαγγελισθὲν   ὑπ᾽   ἐμοῦ   ὅτι   οὐκ   ἔστιν   κατὰ   ἄνθρωπον·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1107 Γνωρίζω låtit veta, göra känd, I make known V-PAI-1S
G1063 γὰρ för for CONJ
G4771 ὑμῖν, du, ni, er to you, P-2DP
G0080 ἀδελφοί, bror, pl. bröder/syskon brothers, N-VPM
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G2098 εὐαγγέλιον evangeliet, evangelium – de glada nyheterna gospel N-ASN
G3588 τὸ -, denna, denne which T-ASN
G2097 εὐαγγελισθὲν predika, predika evangeliet, komma med ett gott/glatt budskap having been preached V-APP-ASN
G5259 ὑπ᾽ av by PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina me, S-1SGSN
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är it is V-PAI-3S
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G0444 ἄνθρωπον· människa man. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.