Galaterbrevet 4:7

Därför är du inte längre en slav utan en son, och om du är en son, då är du också en arvinge genom Gud. [Rom 8:15]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὥστε   οὐκέτι   εἶ   δοῦλος   ἀλλ᾽   υἱός·   εἰ   δὲ   υἱός,   καὶ   κληρονόμος   διὰ   θεοῦ   Χριστοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5620 ὥστε så att So CONJ
G3756 + G2089 οὐκέτι no longer PRT-N +ADV
G1510 εἶ är you are V-PAI-2S
G1401 δοῦλος tjänare a slave, N-NSM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G5207 υἱός· son, ättling a son; N-NSM
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G5207 υἱός, son, ättling a son, N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G2818 κληρονόμος arvinge an heir of N-NSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G2316 θεοῦ Gud God N-GSM
G5547 Χριστοῦ.¶ den smorde, Kristus Christ. N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.