Galaterbrevet 4:1

Vad jag menar är att så länge arvingen är ett barn (omoget barn, 5-9 år gammal), är det ingen skillnad mellan honom och en slav, även om han är herre över allt.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Λέγω   δέ,   ἐφ᾽   ὅσον   χρόνον   ὁ   κληρονόμος   νήπιός   ἐστιν,   οὐδὲν   διαφέρει   δούλου   κύριος   πάντων   ὤν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G1161 δέ, men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G1909 ἐφ᾽ på, i, till for PREP
G3745 ὅσον så länge as long as K-ASM
G5550 χρόνον tid time N-ASM
G3588 denna, denne the T-NSM
G2818 κληρονόμος arvinge heir N-NSM
G3516 νήπιός barn, de små, barnslig a child A-NSM
G1510 ἐστιν, är is, V-PAI-3S
G3762 οὐδὲν ingen, inget not A-ASN-N
G1308 διαφέρει värda mycket mer, mer värd, bära, utbreda, sprida, skiljer sig från he differs V-PAI-3S
G1401 δούλου tjänare from a slave, N-GSM
G2962 κύριος Herren, herre [though] owner N-NSM
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter of everything A-GPN
G1510 ὤν· är being. V-PAP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.