Galaterbrevet 2:13

De andra troende judarna anslöt sig till honom och förställde sig (spelade med i detta falska spel). Det resulterade också i att Barnabas drogs med i deras hyckleri.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   συνυπεκρίθησαν   αὐτῷ   καὶ   οἱ   λοιποὶ   Ἰουδαῖοι   ὥστε   καὶ   Βαρναβᾶς   συναπήχθη   αὐτῶν   τῇ   ὑποκρίσει.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 14 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4942 συνυπεκρίθησαν (sunupokrinomai)
förställa sig med acted hypocritically
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-API-3P
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det with him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G3062 λοιποὶ (loipoy)
andra rest
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G2453 Ἰουδαῖοι (Ioudaios)
judisk, jude of [the] Jews,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
Person Person
A-NPM-PG
G5620 ὥστε (hoste)
så att, så att både, därför, alltså... so that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... even
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0921 Βαρναβᾶς (Barnabas)
Barnabas Barnabas
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G4879 συναπήχθη (sunapago)
drag ner was carried away
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det of them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
P-GPM
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne by the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G5272 ὑποκρίσει. (hupokrisis)
hyckleri hypocrisy.
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)