Galaterbrevet 1:9

Som vi sagt förut, så säger jag igen: Om någon predikar ett annat evangelium än det ni fick från oss, låt honom vara under förbannelse!


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὡς   προειρήκαμεν,   καὶ   ἄρτι   πάλιν   λέγω,   εἴ   τις   ὑμᾶς   εὐαγγελίζεται   παρ᾽   ὃ   παρελάβετε,   ἀνάθεμα   ἔστω.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 15 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς (hos)
som As
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4280 προειρήκαμεν, (proereo)
förutsäga we have said before,
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-RAI-1P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... even
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0737 ἄρτι (arti)
nu, hädanefter, ännu now
Adverb Adverb
ADV
G3825 πάλιν (palin)
igen again
Adverb Adverb
ADV
G3004 λέγω, (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... I say,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G1487 εἴ (ei)
om, huruvida if
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G5100 τις (tis)
något, någon, några anyone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
X-NSM
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er [to] you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP
G2097 εὐαγγελίζεται (euaggelizo)
predika, predika evangeliet, komma ...
glatt budskap
is preaching a gospel
VERB Verb
Närvarande Medium eller Passiv Indikativ Närvarande Medium eller Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PEI-3S
G3844 παρ᾽ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på... contrary to
Preposition Preposition
PREP
G3739 (hos, he, ho)
vem what
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
R-ASN
G3880 παρελάβετε, (paralambano)
ta med, tas med, ta till sig, ta ti... you received,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-2AAI-2P
G0331 ἀνάθεμα (anathema)
förbannad, under förbannelse, tempe... accursed
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G1510 ἔστω. (eimi)
är he should be
VERB Verb
Närvarande Aktiv Imperativ Närvarande Aktiv Imperativ
Sing. tredje person Singular
V-PAM-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)