Galaterbrevet 1:10

Försöker jag nu övertyga (vinna över, bli vän med, få godkännande och gillas av) människor eller Gud?
Strävar jag efter att behaga människor (göra människor nöjda)?
Om jag fortfarande försökte behaga människor skulle jag inte vara en tjänare (slav, livegen) till den Smorde (Messias, Kristus).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄρτι   γὰρ   ἀνθρώπους   πείθω   ἢ   τὸν   θεόν;   ἢ   ζητῶ   ἀνθρώποις   ἀρέσκειν;   εἰ   γὰρ   ἔτι   ἀνθρώποις   ἤρεσκον,   Χριστοῦ   δοῦλος   οὐκ   ἂν   ἤμην.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0737 ἄρτι nu, hädanefter, ännu Presently ADV
G1063 γὰρ för for CONJ
G0444 ἀνθρώπους människa of men N-APM
G3982 πείθω övertala, bli övertygad do I seek approval, V-PAI-1S
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεόν; Gud God? N-ASM
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G2212 ζητῶ söka, söka efter do I seek V-PAI-1S
G0444 ἀνθρώποις människa men N-DPM
G0700 ἀρέσκειν; behaga, gillade to please? V-PAN
G1487 εἰ om, huruvida For if COND
G1063 γὰρ för for CONJ
G2089 ἔτι ännu, andra, längre, ytterligare yet ADV
G0444 ἀνθρώποις människa men N-DPM
G0700 ἤρεσκον, behaga, gillade I were pleasing, V-IAI-1S
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus of Christ N-GSM-T
G1401 δοῦλος tjänare a servant N-NSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst then would PRT
G1510 ἤμην.¶ är I was being V-IMI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.