Filemonbrevet 1:16

inte längre som en slav,
    utan som något mer:
        en älskad broder.
Det är han i högsta grad för mig.
Hur mycket mer då inte för dig,
    både som människa (i köttet) och som broder i Herren?

[Evangeliet har en unik kraft att göra rik och fattig, slav och fri till syskon, se Gal 3:28. I Jesus är vi ett, så att ta emot Onesimus var som att ta emot Paulus, se Matt 25:40.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐκέτι   ὡς   δοῦλον   ἀλλ᾽   ὑπὲρ   δοῦλον,   ἀδελφὸν   ἀγαπητόν,   μάλιστα   ἐμοί,   πόσῳ   δὲ   μᾶλλον   σοὶ   καὶ   ἐν   σαρκὶ   καὶ   ἐν   κυρίῳ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 + G2089 οὐκέτι no longer PRT-N +ADV
G5613 ὡς som as CONJ
G1401 δοῦλον tjänare a slave, N-ASM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G5228 ὑπὲρ för above PREP
G1401 δοῦλον, tjänare a slave, N-ASM
G0080 ἀδελφὸν bror, pl. bröder/syskon a brother N-ASM
G0027 ἀγαπητόν, älskad beloved, A-ASM
G3122 μάλιστα främst, särskilt, mest av allt especially ADV
G1473 ἐμοί, jag, mig, min, mitt to me, P-1DS
G4214 πόσῳ hur mycket, hur stort how much Q-DSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället more ADV
G4771 σοὶ du, ni, er to you, P-2DS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också both CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4561 σαρκὶ kött [the] flesh N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2962 κυρίῳ; Herren, herre [the] Lord. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.