Filipperbrevet 4:2

Jag uppmanar Evodia [hennes namn betyder "säker resa"] och jag uppmanar Syntyche [som betyder "trevlig bekantskap"] att vara eniga (arbeta tillsammans) i Herren. [Ordet "uppmanar" används två gånger i denna vers, en gång framför varje namn vilket gör hans vädjan individuell.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εὐοδίαν   παρακαλῶ   καὶ   Συντύχην   παρακαλῶ   τὸ   αὐτὸ   φρονεῖν   ἐν   κυρίῳ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2136 Εὐοδίαν Evodia Euodia N-ASF-P
G3870 παρακαλῶ be om tröst/hjälp I exhort V-PAI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4941 Συντύχην Syntyche Syntyche N-ASF-P
G3870 παρακαλῶ be om tröst/hjälp I exhort, V-PAI-1S
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det same P-ASN
G5426 φρονεῖν tänka to be of mind V-PAN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2962 κυρίῳ· Herren, herre [the] Lord. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.