Filipperbrevet 4:1

Stå därför [eftersom ni har ett himmelskt medborgarskap och ett hopp om en Frälsare] fasta i Herren, älskade vänner! Ni är mina syskon (bröder och systrar i tron) och kära älskade vänner som jag av hela hjärtat längtar efter att få se, ni är min glädje och krona (segerkrans).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὥστε,   ἀδελφοί   μου   ἀγαπητοὶ   καὶ   ἐπιπόθητοι,   χαρὰ   καὶ   στέφανός   μου,   οὕτως   στήκετε   ἐν   κυρίῳ,   ἀγαπητοί.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5620 Ὥστε, så att Therefore, CONJ
G0080 ἀδελφοί bror, pl. bröder/syskon brothers N-VPM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me, P-1GS
G0027 ἀγαπητοὶ älskad beloved A-VPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1973 ἐπιπόθητοι, efterlängtad longed for, A-VPM
G5479 χαρὰ glädje [the] joy N-VSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4735 στέφανός krona crown N-VSM
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of me, P-1GS
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt in this way ADV
G4739 στήκετε stå, stå fast do stand firm V-PAM-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2962 κυρίῳ, Herren, herre [the] Lord, N-DSM
G0027 ἀγαπητοί.¶ älskad beloved. A-VPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.