Filipperbrevet 3:21

som ska förvandla vår ömkliga kropp (mänskliga natur, yttre form som blivit förnedrad genom synd och död, den ska genomgå en permanent förändring) till att likna hans härlighetskropp med den kraft som har auktoritet att lägga allt under honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃς   μετασχηματίσει   τὸ   σῶμα   τῆς   ταπεινώσεως   ἡμῶν   εἰς   τὸ   γενέσθαι   αὐτὸ   σύμμορφον   τῷ   σώματι   τῆς   δόξης   αὐτοῦ   κατὰ   τὴν   ἐνέργειαν   τοῦ   δύνασθαι   αὐτὸν   καὶ   ὑποτάξαι   αὐτῷ   τὰ   πάντα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃς vem who R-NSM
G3345 μετασχηματίσει förklädd, framställt will transform V-FAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4983 σῶμα kropp body N-ASN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G5014 ταπεινώσεως låg status, svaghet, förnedring humiliation N-GSF
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G1096 γενέσθαι vara, ske, bli, bli gjort, komma to become V-2ADN
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det it P-ASN
G4832 σύμμορφον formad conformed A-ASN
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSN
G4983 σώματι kropp body N-DSN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1391 δόξης härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Himself, P-GSM
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1753 ἐνέργειαν verksam, mäktigt verksam, styrka working N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G1410 δύνασθαι kan, kan inte enabling V-PNN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också even CONJ
G5293 ὑποτάξαι underordna to subdue V-2AAN
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G3956 πάντα.¶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things. A-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.