Filipperbrevet 2:7

utan [istället] tömde sig själv [avsade sig alla sina privilegier]
    när han antog (villigt tog/mottog) en tjänares (en slavs, en livegens) gestalt,
        då han blev till i människors likhet. [Här finns det kiastiska centrumet i vers 7‑8.]
    Och sedan han till det yttre blev som (befanns vara) en människa,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   ἑαυτὸν   ἐκένωσεν   μορφὴν   δούλου   λαβών,   ἐν   ὁμοιώματι   ἀνθρώπων   γενόμενος,   καὶ   σχήματι   εὑρεθεὶς   ὡς   ἄνθρωπος  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1438 ἑαυτὸν sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras Himself F-3ASM
G2758 ἐκένωσεν upphäva, beröva kraft, göra berömmelse om intet emptied, V-AAI-3S
G3444 μορφὴν gestalt [the] form N-ASF
G1401 δούλου tjänare of a servant N-GSM
G2983 λαβών, få, ta emot, välkomna, ta having taken, V-2AAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3667 ὁμοιώματι avbild, förebild, skepnad [the] likeness N-DSN
G0444 ἀνθρώπων människa of men N-GPM
G1096 γενόμενος, vara, ske, bli, bli gjort, komma having been made. V-2ADP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4976 σχήματι ordning, sätt, struktur in appearance N-DSN
G2147 εὑρεθεὶς finna, befinnas vara having been found V-2APP-NSM
G5613 ὡς som as CONJ
G0444 ἄνθρωπος människa a man, N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.