Ester 4:1

När nu Mordochaj [Esters fosterfar, se Est 2:7] fick veta allt som hade gjorts (bestämts), rev han sönder sina kläder och satte sig i säck och aska och gick till stadens mitt och ropade med hög, ljudlig och bitter röst. [Att sätta sig i säck och aska är ett vanligt uttryck för sorg, även det bittra ropandet.]


וּמָרְדֳּכַי   יָדַע   אֶת   כָּל   אֲשֶׁר   נַעֲשָׂה   וַיִּקְרַע   מָרְדֳּכַי   אֶת   בְּגָדָיו   וַיִּלְבַּשׁ   שַׂק   וָאֵפֶר   וַיֵּצֵא   בְּתוֹךְ   הָעִיר   וַיִּזְעַק   זְעָקָה   גְדֹלָה   וּמָרָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
4782
וּ
מָרְדֳּכַ֗י
och
Mordokaj
and
Mordecai
HC/Npm
3045
יָדַע֙ veta to know HVqp3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsa
0834a
אֲשֶׁ֣ר som, vilket, vilken which HC
6213a
נַעֲשָׂ֔ה göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter to make HVNp3ms
9001
7167
וַ
יִּקְרַ֤ע
och
seq
to tear
Hc/Vqw3ms
4782
מָרְדֳּכַי֙ Mordokaj Mordecai HNpm
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0899b
9023
בְּגָדָ֔י
ו
kläder garment
his
HNcmpc/Sp3ms
9001
3847
וַ
יִּלְבַּ֥שׁ
och
klä på
seq
to clothe
Hc/Vqw3ms
8242
שַׂ֖ק sackcloth HNcbsa
9002
0665
וָ
אֵ֑פֶר
och
aska
and
ashes
HC/Ncbsa
9001
3318
וַ
יֵּצֵא֙
och
frambringa, komma ut, komma fram, gå bort
seq
to come out
Hc/Vqw3ms
9003
8432
בְּ
ת֣וֹךְ
i, på, med
in
midst
HR/Ncbsc
9009
5892b
הָ
עִ֔יר
[best. form]
Stad, befäst stad med mur
the
city
HTd/Ncbsa
9001
2199
וַ
יִּזְעַ֛ק
och
ropa
seq
to cry out
Hc/Vqw3ms
2201
זְעָקָ֥ה rop outcry HNcfsa
1419a
גְדֹלָ֖ה stor great HAafsa
9002
4751
9016
וּ
מָרָֽה
׃
och
bitter
[Vers slut]
and
bitter
verseEnd
HC/Aafsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.