Ester 2:3

Må kungen utse ämbetsmän i sitt rikes alla provinser så att de kan samla varje ung kvinna – jungfru, som ser bra ut – till palatset i Susa, till kvinnornas hus – under överinseende av Hege, kungens eunuck som ansvarar för kvinnorna – och ge dem skönhetsbehandlingar.


וְיַפְקֵד   הַמֶּלֶךְ   פְּקִידִים   בְּכָל   מְדִינוֹת   מַלְכוּתוֹ   וְיִקְבְּצוּ   אֶת   כָּל   נַעֲרָה   בְתוּלָה   טוֹבַת   מַרְאֶה   אֶל   שׁוּשַׁן   הַבִּירָה   אֶל   בֵּית   הַנָּשִׁים   אֶל   יַד   הֵגֶא   סְרִיס   הַמֶּלֶךְ   שֹׁמֵר   הַנָּשִׁים   וְנָתוֹן   תַּמְרוּקֵיהֶן  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
6485a
וְ
יַפְקֵ֨ד
och
att sköta, besöka, uppbåda, utse
and
to reckon
HC/Vhu3ms
9009
4428
הַ
מֶּ֣לֶךְ
[best. form]
kung
the
king
HTd/Ncbsa
6496
פְּקִידִים֮ tillsyningsman overseer HNcmpa
9003
3605
9014
בְּ
כָל
־
i, på, med
allt
-, bindestreck
in
all
link
HR/Ncbsc
4082
מְדִינ֣וֹת provins province HNcfpc
4438
9023
מַלְכוּת
וֹ֒
kunglighet royalty
his
HNcfsc/Sp3ms
9002
6908
וְ
יִקְבְּצ֣וּ
och
samla
and
to gather
HC/Vqu3mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
5291
9014
נַעֲרָֽה
־
jungfru maiden
link
HNcfsa
1330
בְ֠תוּלָה jungfru, ung kvinna virgin HNcfsa
2896a
טוֹבַ֨ת gott, vackert, ändamålsenligt, passande, beundransvärt pleasant HAafsc
4758
מַרְאֶ֜ה utseende appearance HNcbsa
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
7800
שׁוּשַׁ֤ן Susa (Shushan) Susa HNpl
9009
1002
הַ
בִּירָה֙
[best. form]
borg, palats, tempel
the
palace
HTd/Ncfsa
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
1004b
בֵּ֣ית hus house HNcbsc
9009
0802
הַ
נָּשִׁ֔ים
[best. form]
kvinnan
the
woman
HTd/Ncmpa
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
3027
יַ֥ד hand hand HNcbsc
1896
הֵגֶ֛א Hege Hegai HNpm
5631
סְרִ֥יס hovman eunuch HNcbsc
9009
4428
הַ
מֶּ֖לֶךְ
[best. form]
kung
the
king
HTd/Ncbsa
8104
שֹׁמֵ֣ר hålla, vakta, skydda, bevara to keep HVqrmsa
9009
0802
הַ
נָּשִׁ֑ים
[best. form]
kvinnan
the
woman
HTd/Ncmpa
9002
5414
וְ
נָת֖וֹן
och
ge
and
to give
HC/Vqaa
8562
9029
9016
תַּמְרוּקֵי
הֶֽן
׃

[Vers slut]
cosmetic
their
verseEnd
HNcmpc/Sp3fp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.