Ester 2:21

I dessa dagar när Mordochaj satt i kungens port var två av kungens kammarherrar, Bigtan och Teresh, några av dörrvakterna, uppretade och sökte ett tillfälle att lägga sina händer på (döda) kung Ahasveros (Xerxes).


בַּיָּמִים   הָהֵם   וּמָרְדֳּכַי   יֹשֵׁב   בְּשַׁעַר   הַמֶּלֶךְ   קָצַף   בִּגְתָן   וָתֶרֶשׁ   שְׁנֵי   סָרִיסֵי   הַמֶּלֶךְ   מִשֹּׁמְרֵי   הַסַּף   וַיְבַקְשׁוּ   לִשְׁלֹחַ   יָד   בַּמֶּלֶךְ   אֲחַשְׁוֵרֹשׁ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
3117
בַּ
יָּמִ֣ים
i, på, med
dag
in
day
HRd/Ncmpa
9009
1992
הָ
הֵ֔ם
[best. form]
de
the
they(masc.)
HTd/Pp3mp
9002
4782
וּ
מָרְדֳּכַ֖י
och
Mordokaj
and
Mordecai
HC/Npm
3427
יֹשֵׁ֣ב bo to dwell HVqrmsa
9003
8179
9014
בְּ
שַֽׁעַר
־
i, på, med

-, bindestreck
in
gate
link
HR/Ncbsc
9009
4428
הַ
מֶּ֑לֶךְ
[best. form]
kung
the
king
HTd/Ncbsa
7107
קָצַף֩ bli arg, bli rasande be angry HVqp3ms
0904
בִּגְתָ֨ן Bigtan Bigthan HNpm
9002
8657
וָ
תֶ֜רֶשׁ
och
Teresh
and
Teresh
HC/Npm
8147
9014
שְׁנֵֽי
־
two
link
HAcbdc
5631
סָרִיסֵ֤י hovman eunuch HNcmpc
9009
4428
הַ
מֶּ֙לֶךְ֙
[best. form]
kung
the
king
HTd/Ncbsa
9006
8104
מִ
שֹּׁמְרֵ֣י
från
hålla, vakta, skydda, bevara
from
to keep
HR/Vqrmpc
9009
5592b
הַ
סַּ֔ף
[best. form]
tröskel
the
threshold
HTd/Ncbsa
9001
1245
וַ
יְבַקְשׁוּ֙
och
söka, utkräva, leta
seq
to seek
Hc/Vpw3mp
9005
7971
לִ
שְׁלֹ֣חַ
till, för
förvisa, sända ut, räcka ut
to
to send
HR/Vqcc
3027
יָ֔ד hand hand HNcbsa
9003
4428
בַּ
מֶּ֖לֶךְ
i, på, med
kung
in
king
HRd/Ncbsa
0325
9016
אֲחַשְׁוֵֽרֹשׁ
׃
Achashverosh Ahasuerus
verseEnd
HNpm
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.