Efesierbrevet 5:16

Ta väl vara på (gör det bästa möjliga av; ordagrant "köp tillbaka") varje tillfälle, för dagarna är onda [fyllda av hårt arbete, problem, stress, möda och smärta].

[Samma tanke uttrycks nästan ordagrant i Kol 4:5. Där uttrycker Paulus också i klartext att det gäller att ta vara på varje tillfälle i mötet med utomstående.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐξαγοραζόμενοι   τὸν   καιρόν,   ὅτι   αἱ   ἡμέραι   πονηραί   εἰσιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1805 ἐξαγοραζόμενοι friköpa, ta vara på redeeming V-PMP-NPM
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G2540 καιρόν, tid, rätt tid, tillfälle time, N-ASM
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3588 αἱ -, denna, denne the T-NPF
G2250 ἡμέραι dag, daglig days N-NPF
G4190 πονηραί ondskefull evil A-NPF
G1510 εἰσιν. är are. V-PAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.