Efesierbrevet 1:23

som är hans kropp, helheten som uppfyller allt i alla [hela skapelsen, för i den kroppen bor fullheten av Jesus som gör allt helt, och ständigt fyller alla överallt med honom själv].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἥτις   ἐστὶν   τὸ   σῶμα   αὐτοῦ,   τὸ   πλήρωμα   τοῦ   τὰ   πάντα   ἐν   πᾶσιν   πληρουμένου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3748 ἥτις som, vilken which R-NSF
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G3588 τὸ -, denna, denne the T-NSN
G4983 σῶμα kropp body N-NSN
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G3588 τὸ -, denna, denne the T-NSN
G4138 πλήρωμα fullhet fullness N-NSN
G3588 τοῦ -, denna, denne of the [One] T-GSM
G3588 τὰ -, denna, denne T-APN
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3956 πᾶσιν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-DPN
G4137 πληρουμένου.¶ uppfylla filling. V-PMP-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.