Efesierbrevet 1:22

Gud har lagt allt under Jesu fötter [Ps 8:7] och utsett (krönt) honom till att vara församlingens huvud,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   πάντα   ὑπέταξεν   ὑπὸ   τοὺς   πόδας   αὐτοῦ   καὶ   αὐτὸν   ἔδωκεν   κεφαλὴν   ὑπὲρ   πάντα   τῇ   ἐκκλησίᾳ  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things A-APN
G5293 ὑπέταξεν underordna He put V-2AAI-3S
G5259 ὑπὸ av under PREP
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G4228 πόδας fot, fotpall feet N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G1325 ἔδωκεν ge, få gave V-AAI-3S
G2776 κεφαλὴν huvud [to be] head N-ASF
G5228 ὑπὲρ för over PREP
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things A-APN
G3588 τῇ -, denna, denne to the T-DSF
G1577 ἐκκλησίᾳ församling, kyrka, folksamling church, N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.