Efesierbrevet 1:21

Högt över varje: ärkehärskare (ledare från urgamla tider, militär term för general, den högsta ledaren)
och auktoritet (militär term för delegerad auktoritet)
och makt (makt utifrån antal, militär term för kraften av en stor armé)
och härskare (herre, som har makt över en region)

och över varje namn på allt som är namngivet
    [över varje titel som kan ges, över varje sjukdom, ja över allting som har ett namn, se Rom 8:38]
    inte bara i den här tidsåldern, utan också i den kommande.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὑπεράνω   πάσης   ἀρχῆς   καὶ   ἐξουσίας   καὶ   δυνάμεως   καὶ   κυριότητος   καὶ   παντὸς   ὀνόματος   ὀνομαζομένου   οὐ   μόνον   ἐν   τῷ   αἰῶνι   τούτῳ   ἀλλὰ   καὶ   ἐν   τῷ   μέλλοντι,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5231 ὑπεράνω högt över, överordnad above PREP
G3956 πάσης alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-GSF
G0746 ἀρχῆς begynnelsen, början, furstar, först, hörn principality N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1849 ἐξουσίας makt, auktoritet authority N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1411 δυνάμεως makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning power N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2963 κυριότητος herradömen, andevärldens herrar dominion, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 παντὸς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-GSN
G3686 ὀνόματος namn name N-GSN
G3687 ὀνομαζομένου ge namn, nämna being named, V-PPP-GSN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3441 μόνον endast, ensam only A-ASN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ -, denna, denne T-DSM
G0165 αἰῶνι evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum age N-DSM
G3778 τούτῳ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-DSM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ -, denna, denne the [one] T-DSM
G3195 μέλλοντι, ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna coming. V-PAP-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.