Efesierbrevet 5:9

För ljusets frukt [singular] består i [resultatet av ett liv i ljus är]:
    alla former av godhet,
    rättfärdighet
    och sanning.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   γὰρ   καρπὸς   τοῦ   φωτὸς   ἐν   πάσῃ   ἀγαθωσύνῃ   καὶ   δικαιοσύνῃ   καὶ   ἀληθείᾳ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G2590 καρπὸς frukt the fruit N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G5457 φωτὸς ljus light [is] N-GSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3956 πάσῃ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-DSF
G0019 ἀγαθωσύνῃ godhet goodness N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1343 δικαιοσύνῃ rättfärdighet in righteousness N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0225 ἀληθείᾳ, sanning in truth — N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.