Efesierbrevet 5:8

Ni var ju tidigare mörker, men förenade i Herren är ni nu ljus. Vandra (lev) som ljusets barn.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἦτε   γάρ   ποτε   σκότος   νῦν   δὲ   φῶς   ἐν   κυρίῳ·   ὡς   τέκνα   φωτὸς   περιπατεῖτε,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἦτε är You were V-IAI-2P
G1063 γάρ för for CONJ
G4218 ποτε tidigare, förut once PRT
G4655 σκότος mörker darkness; N-NSN
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G5457 φῶς ljus light N-NSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2962 κυρίῳ· Herren, herre [the] Lord; N-DSM
G5613 ὡς som as CONJ
G5043 τέκνα barn children N-NPN
G5457 φωτὸς ljus of light N-GSN
G4043 περιπατεῖτε, do walk — V-PAM-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.