Efesierbrevet 5:26

[Vers 26 och 27 är symmetriskt strukturerade i en form som kallas kiasm. Detta innebär att temat i första raden hör ihop med temat i den sista, temat i andra raden med näst sista osv. I en kiasm återkommer ofta ord och fraser. Helga i vers 26 hör ihop med sista radens "helig" i vers 27 och frasen "renat med vatten" hör ihop med "utan fläck". Det centrala budskapet är att Jesus är brudgum och församlingen hans brud. Strukturen och placeringen visar att det inte är äktenskapet som är en bild som appliceras på Jesus och församlingen. I stället är Jesus och församlingen förebilden och prototypen för äktenskapet.]

Han gjorde det för att helga (avskilja) den [församlingen] för Gud, sedan han renat den med vatten, i kraft av ordet.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἵνα   αὐτὴν   ἁγιάσῃ   καθαρίσας   τῷ   λουτρῷ   τοῦ   ὕδατος   ἐν   ῥήματι,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det her P-ASF
G0037 ἁγιάσῃ helga, göra helig, inviga till tjänst, betrakta som helig He may sanctify, V-AAS-3S
G2511 καθαρίσας ren, göra ren, bli ren, rena having cleansed [her] V-AAP-NSM
G3588 τῷ denna, denne by the T-DSN
G3067 λουτρῷ bad, washing N-DSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G5204 ὕδατος vatten of water N-GSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig by PREP
G4487 ῥήματι, ord declaration N-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.