Efesierbrevet 5:22

[Att vandra värdigt kallelsen, se Ef 4:1, påverkar alla områden, och det börjar i de närmaste relationerna. Paulus tar nu ett exempel från ett kristet hushåll. En familj i Romarriket var stor. I hushållet fanns inte bara föräldrar och deras barn, utan också vuxna barn, deras makar, mor- och farföräldrar och ibland även slavar. Det fanns olika typer av slavar. Utifrån sammanhanget syftar detta på slavar som fungerade som tjänstefolk. De skötte om hushåll, barn och mark. I en kultur där hustrur, barn och slavar ansågs vara ägodelar visar evangeliet på varje människas unika värde. Hustrun tilltalas som en jämlike och slavar ska behandlas rättvist.
    Denna vers har inget eget verb i grekiskan, det är underförstått utifrån föregående vers 21. Samtidigt som ett nytt stycke inleds är det tydligt kopplat med att vara fylld av ande och ett ömsesidigt frivilligt underordnande från alla parter.]


Hustrur, underordna er (inta en frivillig position av samarbete med) era män,
    på samma sätt som de underordnar sig Herren.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Αἱ   γυναῖκες,   τοῖς   ἰδίοις   ἀνδράσιν   ὑποτάσσεσθε   ὡς   τῷ   κυρίῳ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Αἱ denna, denne you who [are] T-VPF
G1135 γυναῖκες, kvinna, hustru wives, N-VPF
G3588 τοῖς denna, denne T-DPM
G2398 ἰδίοις hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen to [their] own A-DPM
G0435 ἀνδράσιν man, make husbands, N-DPM
G5293 ὑποτάσσεσθε underordna do submit yourselves V-PMM-2P
G5613 ὡς som as CONJ
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G2962 κυρίῳ· Herren, herre Lord; N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.